veni
This page is from the old web site of Veni Markovski.
To see the new content, please, visit the main page!

Учение и труд, жизнерадост и дръзновение но побългарени

Тук ще напиша някои случки от живота в Университета

Как не минах през конкурса на фондация "Людмила Живкова" (1989 г.)
Как се учехме с американците (1991 г.)
Как си взимах изпитите (1990-93)


family cv articles memoirs copyright