veni
This page is from the old web site of Veni Markovski.
To see the new content, please, visit the main page!


Снимка от английската гимназия. Вляво е Светлин Стратиев, до мен
седи Юлиян Пиперов. Вдясно е Борислав, отзад се виждат Светослав,
в дъното вечната двойка Боряна и Мария.

Спомени от 114 АЕГ има тук.


family cv articles memoirs copyright