veni
This page is from the old web site of Veni Markovski.
To see the new content, please, visit the main page!

Николай Горчилов, Димитър Ганчев и аз самият в сградата на Центъра за изследване на демокрацията, където се намираше офисът на фирмата ни, докато фондация "Приложни изследвания и комуникации" бе наш съдружник.
На стената се виждат картини на Едмонд.


family cv articles memoirs copyright