veni
This page is from the old web site of Veni Markovski.
To see the new content, please, visit the main page!

Creative Commons License
Този сайт е лицензиран под условията на Creative Commons License.

Вени Марковски не носи отговорност за споменаването или пропуска да спомене някоя действителна личност или лице.
Ако някой има нещо да допълни, може да изпрати поща на Вени Марковски (махнете звездичките!!)
Снимките са дело на Вени Марковски или на др.фотографи и могат да бъдат публикувани в оригиналния им вид, но само в Интернет и при посочено авторството!
Изключение се допуска за снимки от фотогалерията, които са публикувани с достатъчно висока разделителна способност.
Всички права запазени!
© Copyright 1998,2003 Sofia. Some rights reserved.


family cv articles memoirs copyright