veni
This page is from the old web site of Veni Markovski.
To see the new content, please, visit the main page!


До: Георги Петканов,
Министър на вътрешните работи
До: Антон Станков,
Министър на правосъдието

Отворено писмо

Уважаеми г-да,
Пишем ви по повод наближаващия срок - 31.12.2001 г., в който според програмата на правителството следва да се "дефинират" (цитат според програмата) компютърните престъпления.
В Народното събрание през месец юли т.г. е внесен законопроект (ЗИД на НК) на колегата Михаил Миков, станал известен като законопроекта за компютърните престъпления. Върху текстовете му бе проведена широка обществена дискусия, вкл. и с участието на представители на МВР - ДНСП, Върховна касационна прокуратура, следствените служби, съда и неправителствения сектор. Дискусията бе организирана в Народното събрание с активната помощ и съдействие на офиса на Американската асоциация на юристите в София и на Парламентарния информационен център.
След нея последва и разширено обсъждане в Интернет на специализиран форум, организиран от компанията БОЛ.БГ (www.bol.bg). За съжаление обаче се появиха проблеми, когато законопроектът влезе за обсъждане в Правната комисия на Парламента. Проблемите бяха предизвикани от изказванията на представители на поверените ви министерства и насочени срещу предложения законопроект. Депутатите решиха да се създаде работна комисия към Правната комисия, която отново да обсъди вече обсъжданите проблеми.
Такава комисия до този момент не е създадена, а междувременно в публичното пространство станаха известни редица случаи на деяния, които бяха предложени за инкриминиране в проекта на народния представител М. Миков. Те включват, но не се изчерпват с разпространяване на детска порнография, използване на чужду кредитни карти чрез Интернет, предлагане на специфични сексуални "услуги" по Мрежата и т.н.

Като ви изпращаме това писмо, разчитаме на вашето съдействие, така че предложеният законопроект заедно с допълненията от експертите, ангажирани от НДСВ, да бъде спешно гласуван и приет на първо четене в пленарна зала. Имате нашите и уверенията на известни юристи, че сме готови да съдействаме на Народното събрание за последваща редакция между първо и второ четене, така че текстовете, които ще се приемат да са в съответствие с Европейската конвенция за кибер-престъпленията и същевременно да опазват основните човешки права на гражданите в Република България.

Надяваме се, че ще оцените важността на този проблем за цялото общество!

С уважение:
Вени Марковски,
Председател на УС
Интернет обещство - България


family cv articles memoirs copyright