veni
This page is from the old web site of Veni Markovski.
To see the new content, please, visit the main page!

06.10.1989 г.

До:
Общинска фирма "Градски транспорт"
чрез в-к "Стършел"


Предложение от Вени Марковски, гражданин на НРБългария

Уважаеми другари,
Напоследък в средствата за масова (дез)информация се появиха поредица от статии с (анти)екологична насоченост. Във връзка със замърсения въздух печатът хулеше и автобусния транспорт и аз не мога да отмина това с мълчание. Без да твърдя, че моите предложения са най-меродавни, аз предоставям на вашето внимание следното:

1. От 01.01.1990 г. да бъдат премахнати седалките в автобусите. Включително и тази на шофьора.
Аргументи:
а) по този начин ще се премахнат привилегиите и неравенството, което съществува сега в автобусите - едни седят (и то малцинство!), а други - мнозинството - стоят!
б) освен това ще се увеличи полезната площ на автобусите, което ще позволи да се превозват повече хора, пардон - пътници.
в) на шофьорите да се предоставят дървени столове или още по-добре - табуретки (цена на др. 6.43 лв). Така те (шофьорите) ще бъдат по-внимателни, когато управляват автобусите и няма да потеглят и спират рязко, да не говорим за завоите.

2. От 01.03.1990 г., ако все още не е настъпило желаното подобрение, да бъдат премахнати най-ниските стъпала не само на автобусите, но и на трамваите.
Аргументи:
а) с това нововъведение автоматично се пресяват пътниците, като по-старите, бременните, майките с малките деца и инвалидите получават възможността да се движат изключително пеша.
б) при това в градския транспорт ще се возят само здрави и млади хора, които и без това нямат нужда от седалки (виж т.1-а), а и заемат по-малко място (от само себе си се разбира, че по-пълните граждани също ще отпаднат при подбора - нали имат нужда от повече движение)

3. Ако независимо от взетите мерки, не настъпи подобрение в градския транспорт, то от 01.05.1990 г. да се премахне и второто стъпало. Така гражданите ще трябва да преодоляват една височина от около 64 см., което ще бъде по силите на малцина - предимно деца и младежи (спортистите се изключват - те са с коли).

4. От 01.05. да се съкрати щатът на шфьорите, заети в градския транспорт - никой няма да говори повече за липса на кадри.

5. Посочените мерки да бъдат в сила и за междуселищния транпорт.

6. В процеса на преустройството на градския и междуселищния транспорт да се правят социологични проучвания с цел по-нататъшно премахване на градския транспорт изобщо.

7. Предложените мерки да не бъдат в сила за жп транспорта.

8. Настоящият проект да се публикува на страниците на българските вестници за всенародно обсъждане.

ЦСУ би могло да изчисли какви икономии от невнесените автобуси ще направи нашата икономика; това не е въпрос от първостепенна важност.

София, 6.10.1989 г.
С уважение: Вени Марковски

Бележка от 03.01.1999 г.:
Това писмо беше пратено до в-к "Стършел", но смелите журналисти от вестника изглежда са се притеснили да го публикуват. Пародията е с официалната партийна политика да се пускат за "всенародни" обсъждания най-различни диващини. Прочее, проблемите на градския транспорт не са от кмета Софиянски:-)


family cv articles memoirs copyright