veni
This page is from the old web site of Veni Markovski.
To see the new content, please, visit the main page!

1990 и следващите...

За тези години се чудя дали и какво да пиша. Все пак ще отделя известно време за някои моменти.

Първи стъпки в Интернета

Хора, лица, личности

Учение и труд, жизнерадост и дръзновение... но побългарени

История на Интернета в България

Първите в Интернет - откъси от книгата на Горица Белогушева и Жюстин Томс


family cv articles memoirs copyright